Zaloguj do panelu serwisowego
 
 
   
 

Strona głównaIntegracja i oprogramowanie: System ewidencji majątku przedsiębiorstwa

System ewidencji majątku przedsiębiorstwa to narzędzie umożliwiające służbom utrzymania ruchu, eksploatacji oraz wydziałom administracji zarządzanie składnikami majątku firmy w szczególności urządzeniami technicznymi i wyposażeniem.
System ten wykorzystując technologie mobilne oraz sieć internet pozwala skomasować wszelkie dane w jednym miejscu, umożliwiając dostęp do nich jednocześnie w wielu lokalizacjach w zależności od uprawnień, poprzez przeglądarkę internetową. Jednocześnie współpracuje z lokalnie działającymi czytnikami kodów kreskowych, terminalami przenośnymi zbierającymi dane oraz drukarkami etykiet. Ważne jest to szczególnie w przedsiębiorstwach posiadających wiele lokalizacji i obiektów tj. np. stacje paliw, lokalne biura obsługi, hurtownie, przepompownie, obiekty techniczne itp.
System ewidencji majątku przedsiębiorstwa posiada budowę modułową. Poszczególne moduły współpracują ze sobą tworzą wielopoziomową bazę danych dostarczającą wszechstronnej informacji na temat urządzeń i wyposażenia firmy.

Moduł Środki Trwałe
Pozwala na wprowadzenie urządzeń i wyposażenia do eksploatacji przy nabyciu, umiejscowienie ich w konkretnej lokalizacji, przypisanie do działu lub osoby, a także śledzenie historii przemieszczania środka oraz generowanie różnego rodzaju raportów. W programie przechowywane są m.in. takie informacje na temat środków: dotyczące zakupu środka, jego nazwy, rodzaju, numeru seryjnego, jego dokładnej lokalizacji oraz wielu innych cech, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Moduł Środki Trwałe umożliwia szybkie i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, dzięki możliwości współpracy z przenośnym kolektorem danych, a współpraca z drukarkami etykiet pozwala na wydruk etykiet inwentaryzacyjnych.

Moduł Serwisowy
Współpracujący bezpośrednio z modułem Środki Trwałe, w którym zawarte są wszelkie dane o urządzeniach. W module serwisowym przechowywane są wszelkie dane opisujące urządzenie pod kątem eksploatacji tj.: gwarancje, dostępne serwisy, parametry, przeglądy i ich terminy, wykonane prace, serwisy własne i zewnętrzne itd. Moduł daje możliwość przechowywania dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej, rysunki, zdjęcia, opisy, procedury eksploatacji itp. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych usprawnia pracę operatora.

System Sprzedaży
Uzupełnienie opisanych powyżej modułów stanowi system sprzedaży, z którego mogą korzystać klienci firmy Lenz. Jest to spersonalizowany system zamówień towarów i usług realizowany poprzez sieć internet, mogący współpracować z systemami ERP (między innymi SAP). Korzystanie z systemu daje użytkownikom bezpośredni dostęp do katalogu produktów z reprezentowanych przez firmę Lenz branż, dokumentacji technicznej, opisów technicznych, eksploatacyjnych, numerów katalogowych części zamiennych, a także do konfiguratorów poszczególnych urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych.
Wszelkie informacje dotyczące zakupionych produktów automatycznie przechodzą do modułu serwisowego systemu. Użytkownik ma możliwość przeglądania historii dokonanych zakupów oraz wpisywania własnych uwag.

© 2002 - 2012 Power Serwis