Zaloguj do panelu serwisowego
 
 
   
 

Strona głównaRozwiązania: Automatyczna identyfikacja: Przenośne kolektory danych

Przenośne kolektory danych

Przenośne kolektory danych, zwane również terminalami przenośnymi, służą do zbierania, wstępnego przetwarzania i czasowego przechowywania informacji pochodzących z odczytu kodów kreskowych. Dane te są przesyłane do komputera, na którym rezyduje aplikacja je wykorzystująca.
Terminale zwalniają operatora od konieczności ciągłej pracy z komputerem, wspomagają pracę i ułatwiają sprawną komunikację w firmie.

Odpowiednie oprogramowanie kolektora pozwala na realizację różnorodnych funkcji takich, jak np.:

 • przechowywanie danych zebranych w określonych przedziałach czasowych i przez różnych użytkowników
 • sprawdzanie zbieranych informacji - bezpośrednio po odczytaniu błędne dane są eliminowane
 • edycja danych – po zebraniu danych mogą być one przeglądane przez operatora, który może nanosić korekty lub dopisywać dodatkowe informacje
 • wstępne przetwarzanie danych – operacja ta pozwala np. na wstępne posortowanie zebranych danych lub połączenie danych zebranych w różnym czasie, miejscu czy przez różnych użytkowników
 • organizowanie trybu zbierania danych – ma to istotne znaczenie np. przy wielostanowiskowym systemie odczytywania, przy założeniu, że w danym momencie tylko jedno urządzenie czytające może transmitować dane do macierzystego terminala
 • wykonywanie obliczeń i zapamiętywanie wyników – takich jak np. sumowanie sczytywanych kodów o jednakowej wartości
 • realizowanie określonego protokołu transmisji - co pozwala na eliminowanie przekłamań podczas przesyłania danych do nadrzędnego komputera.

O funkcjonalności i możliwościach danego kolektora decyduje zainstalowane w nim oprogramowanie i wyposażenie go w środki techniczne.

Terminale przenośne to mikrokomputery wyposażone w czytnik kodów kreskowych: jednowymiarowych (1D) i/lub dwuwymiarowych (2D), o różnym zasięgu odczytu (standardowym – STD, dalekim Long Range – LR itp.). Dostępne są również modele z czytnikami do odczytu kodów o dużej gęstości (HD).
Są to urządzenia posiadające najczęściej duży wyświetlacz (czasem w postaci ekranu dotykowego), klawiaturę numeryczną lub alfanumeryczną oraz system operacyjny DOS lub Windows (w różnych odmianach).
Do pracy w warunkach przemysłowych stosuje się kolektory wyposażone w mocną, wodo- i pyłoszczelną obudowę, odporne na upadki, wstrząsy i wibracje.


Ze względu na sposób przesyłania danych wyróżnia się kolektory:

 • batch’owe, w których transmisja danych odbywa się za pośrednictwem doku komunikacyjnego podłączonego do komputera
 • radiowe, gdzie transmisja odbywa się drogą radiową (o zasięgu do 50m – zależnie od modelu i warunków środowiskowych).

Szczególne miejsce w tej klasie produktów zajmują kolektory danych wyposażone dodatkowo w czytnik tagów RFID, które znajdują coraz szersze zastosowanie w transporcie, logistyce, przemyśle itp.
Wspólnie z przenośnymi drukarkami etykiet, terminale przenośne znajdują zastosowanie w tzw. systemach mobilnych: ułatwiających sprzedaż i zbieranie zamówień w terenie, wspierających pracę inkasentów itp.

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama przenośnych kolektorów danych światowych producentów tych urządzeń takich jak: Datalogic, Symbol, PSC, Hand Held Product, Opticon, Intermec.

Zobacz dostępne modele

Przykładowe zastosowania

Biuro:

 • inwentaryzacja środków trwałych – spis z natury
 • kontrola obiegu dokumentów
 • identyfikacja osób

Handel i usługi:

 • kontrola i uzupełnianie asortymentu towaru na półkach w dużych sklepach
 • kontrola cen towarów na półkach
 • zbieranie zamówień przy stolikach w restauracji
 • systemy sprzedaży mobilnej i zbierania zamówień
 • zbieranie danych przy prowadzeniu badań opinii publicznej sondażach i ankietach

Służba zdrowia:

 • zbieranie danych w szpitalach: identyfikacja pacjentów, gospodarowanie lekami
 • rejestracja i identyfikacja próbek w laboratorium oraz leków

Magazyn:

 • inwentaryzacja magazynowa
 • przyjmowanie dostaw
 • kompletacja wydań z magazynu
 • kontrola stanów magazynowych oraz przepływów towarów i surowców

Transport i logistyka:

 • przyjmowanie i wydawanie przesyłek
 • kontrola paczek w centrach dystrybucyjnych

Przemysł:

 • kontrola obiegu surowców i towarów w obiegu wewnętrznym
 • kontrola procesu produkcyjnego

Biblioteki:

 • inwentaryzacja księgozbioru
 • identyfikacja osób oraz książek i czasopism przy wypożyczaniu i zwrotach

© 2002 - 2012 Power Serwis