Zaloguj do panelu serwisowego
 
 
   
 

Strona głównaRozwi±zania: Automatyczna identyfikacja: Terminale wózkowe / komputery przemysłowe

Terminale wózkowe / komputery przemysłowe

Terminale wózkowe / komputery przemysłowe to urz±dzenia radiowe, zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach ¶rodowiskowych, charakteryzuj±ce się mocn± konstrukcj± oraz wodo- i pyłoszczeln± obudow±, odporne na wibracje i zakłócenia elektryczne, przystosowane do montażu na wózkach widłowych.
Zależnie od modelu wyposażone mog± być w duży wy¶wietlacz LCD i klawiaturę lub ekran dotykowy. Działaj± w oparciu o systemie operacyjnym Windows lub DOS.

Zbierane dane wprowadzane s± do terminala, a następnie drog± radiow± przesyłane s± do komputera, gdzie następuje ich aktualizacja w systemie. Do terminala operator wprowadza dane za po¶rednictwem klawiatury lub podł±czonego do niego ręcznego skanera kodów kreskowych.

Terminale te ¶wietnie sprawdzaj± się w magazynach i halach o dużej powierzchni, w których istnieje potrzeba ¶cisłej kontroli lokalizacji przechowywanych towarów.
Różnorodn± funkcjonalno¶ć terminali zapewnia im specjalistyczne oprogramowanie, daj±ce możliwo¶ć dostosowania do potrzeb i oczekiwań klienta.
Zastosowanie terminali wózkowych / komputerów przemysłowych pozwala na zwiększenie wydajno¶ci prac logistycznych w większo¶ci ¶rodowisk przemysłowych takich jak: magazyny, porty, zakłady produkcyjne, chłodnie itp.

Zobacz dostępne modele

Przykładowe zastosowania

  • kontrola procesów składowania
  • inwentaryzacja magazynowa
  • obsługa operacji magazynowych: przyjęcia i wydania towarów
  • kontrola stanów magazynowych i przepływów towaru na magazynie
  • automatyczne katalogowanie transportowanego towaru przy załadunku i wyładunku
  • obsługa procesów produkcyjnych
  • zbieranie danych w trudnych warunkach przemysłowych

 

 

 

© 2002 - 2012 Power Serwis