Zaloguj do panelu serwisowego
 
 
   
 

Strona głównaIntegracja i oprogramowanie: Systemy magazynowe

Współczesna gospodarka magazynowa bazuje na technologii kodów kreskowych, wykorzystywanych do znakowania i identyfikacji towarów. Do odczytu kodów wykorzystuje się skanery kodów kreskowych, jednak do bezbłędnej identyfikacji towarów wykorzystuje przenośne kolektory danych, które ze względu na swoją większą funkcjonalność znajdują szersze zastosowanie. Zależnie od warunków i potrzeb stosuje się terminale batch’owe komunikujące się z oprogramowaniem magazynowym poprzez stację dokującą lub terminale radiowe, które komunikują się z nim drogą radiową.

XXI wiek wymaga od nas nowoczesnych rozwiązań. W związku z tym coraz częściej kody kreskowe zastępuje się etykietkami RFID. Identyfikacja radiowa daje dużo większe możliwości. Dane zawarte w etykietce RFID mogą informować nas o całej historii produktu. Nie jesteśmy ograniczeni do raz zapisanych danych - możemy je zmieniać na poszczególnych etapach obiegu towaru w magazynie. Technologia ta pozwala na jednoczesną identyfikację wielu produktów z odległości sięgającej do 2m.

W magazynach o dużej powierzchni najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie radiowych terminali wózkowych. Są to urządzenia o dużej wytrzymałości, odporne na wibracje i zakłócenia elektryczne, przystosowane do montażu na wózkach widłowych.

Różnorodną funkcjonalność terminali zapewnia im specjalistyczne oprogramowanie, dające możliwość dostosowania do potrzeb i oczekiwań klienta. Dzięki tym programom terminale umożliwiają realizację wszelkich procesów magazynowych począwszy od przyjęć i wydań towaru, poprzez kontrolę procesów składowania, a na inwentaryzacji skończywszy.

Zastosowanie terminali eliminuje konieczność obiegu dokumentacji papierowej, która trafia do operatora w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na terminal. Operator przetwarza otrzymany dokument poprzez wprowadzanie nowych danych (wpisując je z klawiatury lub skanując kody kreskowe), a następnie przesyła go do systemu informatycznego, gdzie następuje aktualizacja danych w oprogramowaniu magazynowym.

Przykłady rozwiązań:

 

Podczas przyjmowania towaru na magazyn operator tworzy na kolektorze nowy dokument przyjęcia (np. PZ) (wpisując dostawcę, nr faktury, nr listu przewozowego itp.), a następnie rozpoczyna przyjmowanie towaru poprzez sczytywanie kolektorem kodu kreskowego EAN13 lub EAN8 z poszczególnych towarów lub ich opakowań zbiorczych, uzupełniając dane przy pomocy klawiatury (wpisując np. ilości). Po zakończeniu procesu (sczytaniu wszystkich towarów) zebrane informacje są przesyłane do systemu magazynowego, gdzie następuje aktualizacja danych. Przy tego rodzaju systemie, każdy przyjmowany produkt powinien być oznakowany za pomocą etykiety z kodem kreskowym, do wydruku, których wykorzystuje się drukarki etykiet.

W przypadku operacji wydawania towaru z magazynu sytuacja wygląda podobnie. Operator otrzymuje na kolektor dokument wydania (np.WZ) i na tej podstawie rozpoczyna kompletowanie towaru. Na terminalu pojawia się lista towarów do wydania wraz z informacją, w jakiej części magazynu są one przechowywane, co znacznie ułatwia pracę operatorowi i skraca czas kompletowania towaru. Kompletowanie towaru odbywa się poprzez sczytywanie kodów poszczególnych produktów.

© 2002 - 2012 Power Serwis