Zaloguj do panelu serwisowego
 
 
   
 

Strona głównaIntegracja i oprogramowanie: Środki trwałe

 

System do znakowania i ewidencji środków trwałych - Środki Trwałe Lenz - wykorzystujący technologię kodów kreskowych umożliwia sprawne zarządzanie składnikami majątku trwałego przedsiębiorstwa oraz proste i szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych.

 

Wdrożenie systemu do zarządzania środkami trwałymi odbywa się w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest oznakowanie wszystkich środków przy pomocy etykiet inwentaryzacyjnych z kodem kreskowym, wydrukowanych na drukarce etykiet. Kod kreskowy na etykiecie zawiera numer ewidencyjny danego środka, dodatkowo na etykiecie można umieścić nazwę przedsiębiorstwa czy logo itp.
Kolejny etap polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji za pomocą terminala przenośnego (czytnika z pamięcią) i wyprowadzeniu tzw. stanu zerowego. Inwentaryzacja odbywa się poprzez sczytanie kodów kreskowych (numerów środków) i zapisanie ich w pamięci odpowiednio oprogramowanego terminala. Po zakończeniu odczytu (inwentaryzacji) zebrane dane przesyłane są do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Środki Trwałe Lenz. Oprogramowanie umożliwia porównanie przesłanych danych z informacjami przechowywanymi w bazie danych. Następnym etapem jest wygenerowanie (i wydrukowanie): arkuszy spisów z natury (określających lokalizację wszystkich zinwentaryzowanych przedmiotów) oraz różnego rodzaju raportów pomocniczych na temat: braków, nadwyżek, przesunięć, listy niezgodności, czy błędnej lokalizacji środków.

 

Wdrożenie systemu opartego na technologii kodów kreskowych pozwala na:

  • jednolite, jednoznaczne i trwałe oznakowanie wszystkich środków trwałych znajdujących się w firmie przy pomocy etykiety z kodem kreskowym
  • zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji, która będzie się odbywała poprzez sczytywanie kodu (numeru) przy użyciu przenośnego terminala z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych
  • eliminację błędów generowanych przy wprowadzaniu i odczytywaniu danych, jakie mogą mieć miejsce podczas wykonywania inwentaryzacji w sposób tradycyjny
  • przyśpieszenie wykonywania poprzez automatyzację pracy
  • ułatwienie pracy dla personelu
  • usprawnienie zarządzania zasobami (raporty z odczytu przekazywane są do głównego komputera, przetwarzającego otrzymane dane wg indywidualnych potrzeb użytkownika)


System Środki Trwałe Lenz tworzą następujące elementy:

  • Drukarka etykiet z kodem kreskowym
  • Etykiety inwentaryzacyjne
  • Terminal przenośny z pamięcią i wbudowanym skanerem do odczytu kodów kreskowych
  • Oprogramowanie Środki Trwałe

Do znakowania środków trwałych wykorzystuje się termotransferowe drukarki etykiet, umożliwiające wydruk zaprojektowanych uprzednio etykiet zawierających zależnie od potrzeb: kod kreskowy, tekst, grafikę itp. Dzięki odpowiednio dobranym materiałom (etykietom i taśmom barwiącym) na termotransferowej drukarce etykiet można wydrukować trwałe etykiety odporne na działanie warunków zewnętrznych.

Etykiety inwentaryzacyjne to samoprzylepne etykiety z nadrukowanym kodem kreskowym wykonane z materiałów o właściwościach zapewniających im długą trwałość (wiele lat) oraz odporność na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych (temperaturę, wilgoć) i działanie różnego rodzaju substancji chemicznych (tj. np. środki piorące, kwasy, zasady, alkohole, benzyna itp.). W praktyce oznacza to, że nie ulegają one uszkodzeniu w trakcie wykonywania zwykłych czynności związanych np. ze sprzątaniem biura, czy konserwacją urządzeń. Dodatkową zaletą tych specjalnych etykiet jest bardzo mocny klej, praktycznie uniemożliwiający odklejenie etykiety w całości i naklejenie jej np. na inny przedmiot. Zastosowanie specjalistycznego materiału tj. jak folia typu VOID, czy folia krusząca się, stanowi dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ etykiety takie w trakcie próby odklejenia ulegają zniszczeniu, a na etykiecie pozostają ślady, wskazujące na próbę odklejania.

 

Sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji umożliwia przenośny kolektor danych  (terminal) z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. Terminal wyposażony jest w odpowiednie oprogramowanie, o różnej funkcjonalności pozwalającej na zbieranie, zapisywanie i przesyłanie danych. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie spisu z natury w lokalizacji oddalonej od miejsca zainstalowania oprogramowania (zarządzania środkami). Zebrane dane mogą być, wówczas wysłane za pośrednictwem Internetu lub zapisane na dowolnym nośniku. Oprogramowanie terminala zależnie od potrzeb może pozwalać na uzupełnianie i przetwarzanie zgromadzonych danych.

 

Oprogramowanie Środki Trwałe Lenz zainstalowane na komputerze PC stanowi dopełnienie systemu. Pozwala ono na gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat środków trwałych przedsiębiorstwa, umożliwia również generowanie kodów i wydruk etykiet inwentaryzacyjnych oraz tworzenie odpowiednich dokumentów i raportów.
Program Środki Trwałe Lenz to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych i średnich firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw.
W niedużych firmach system może mieć postać jednostanowiskowego programu z odpowiednim osprzętem.
Natomiast w dużych przedsiębiorstwach posiadających wiele filii może występować w postaci Centralnego Systemu Ewidencji Środków Trwałych, stanowiąc doskonałe narzędzie do administrowania środkami trwałymi dla centrali i podlegającej jej jednostek.

 

więcej...

 

 

 

© 2002 - 2012 Power Serwis